petek, 23. december 2011

Dan ustavnosti

Dan ustavnosti je državni praznik, ki je 23. decembra.

V počastitev dne, ko je bila sprejeta in razglašena Ustava Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije 23. decembra praznuje dan ustavnosti.

Zakaj je to zanimivo?

Ker lahko po novem na spletni strani Državnega zbora dostopamo do USTAVE V STRIPU. 

Strip, lepe ilustracije in zanimiva podoba pa znajo biti zanimivi tudi za naše otroke. Poglejte in preberite :)
Pa še nekaj podatkov o izdaji:

Ilustrirana Ustava Republike Slovenije - izbor členov
Skupni projekt Državnega zbora in Ustavnega sodišča ob 20. obletnici sprejetja Ustave Republike Slovenije
Ilustriral: Zoran Smiljanić
Izbor členov: dr. Miro Cerar, dr. Erik Kerševan
Uredniški odbor: mag. Jelena Aleksić, Ivan Biščak, dr. Miro Cerar, dr. Katja Jerman, mag. Ana Jesenko, mag. Borut Peršolja, mag. Katarina Ratoša, Tjaša Šorli, Karmen Uglešić
Spletna izvedba: Sonce.net
December 2011


sobota, 10. december 2011

Naučimo otroke pozitivnega razmišljanja

Pozitivno razmišljanje je pomembno, saj se na podlagi pozitivnih misli gradi pozitivna samopodoba, ta vpliva na pozitiven odnos do življenja, usmerja naše razmišljanje o sebi, svetu, o našem čustvovanju in vedenju ter odnosu do drugih ljudi. Samopodoba je eno temeljnih področij osebnosti. Zajema celoto predstav, mnenj, stališč, ki jih imamo o sebi, vrednost, ki si jo pripisujemo in odnos do samega sebe. Samopodoba je odvisna od več dejavnikov, eden od njih pa je pozitivno razmišljanje. Prav tako pa lahko s pozitivnim razmišljanjem ustvarjamo jutrišnji dan. Louise L.Hay pravi, da je točka moči vedno v sedanjem trenutku. V njem se začnemo spreminjati. Miselni vzorci porajajo in vzdržujejo življenjsko delovanje, zato bomo lahko s spremembo miselnih vzorcev spremenili naše življenje. Miselni vzorci, ki porajajo največ telesnih obolenj so kritičnost, jeza, zamera in krivda, te pa je potrebno pozorno spremljati v našem življenju.

Otroke moramo naučiti pozitivnega razmišljanja in dejstva, da je človek ki se spoštuje zadovoljen sam s seboj in se ceni. S tem ko se ceni, pa doživlja, da je vreden ljubezni, sreče, in spoštovanja drugih ljudi. Usmeriti jih moramo v njihove dobre lastnosti, s pomočjo pozitivnih trditev o sebi in na osnovi pozitivnih mnenj, ki jih o njih izrekajo prijatelji in vrstniki. Mag. Damijana Podkrajšek pravi, da ima človek s pozitivno samopodobo odgovornejši odnos do lastnega zdravja ter načina življenja, govori pa tudi o tem, da pozitivna samopodoba ščiti posameznika pred mnogimi boleznimi, v prvi vrsti pa pred psihosomatskimi obolenji. Tu so mišljeni glavoboli, bolečine v vratu, v križu, v sklepih... Strokovnjaki počasi prihajajo in potrjujejo povezavo med mišljenjem in njegoviom vlpivom na psihično in fizilčno stanje posameznika. Če bomo otroke dovolj hitro naučili pozitivnega odnosa do sebe, se bo to odrazilo v njihovem načinu življenja in odnosti do sveta, vrstnikov in nenazadnje tudi do nas. Svoje otroke moramo vzgojiti v pozitivne posameznike, ki jim ni vseeno zase, za ljudi okoli sebe in za okolje v katerem živijo. 

V sloveniji je na voljo nekaj prevodov knjig Louise L. Hay, kot tudi drugih avtorjev. Veliko pa na tem področju dela ga. Alenka Tacol s sodelavci, ki so izdali tudi priročnik na to temo in postavili spletno stran www.tosemjaz.net. Ena izmed knjig za otroke je "Mislim, sem!: moč afirmacij za otroke", avtorice Louise L. Hay.


Dodajam še nekaj pozitivnih trditev*:

 • Sem edinstven in neponovljiv človek.
 • Rad se imam in se spoštujem.
 • Zaslužim si srečo.
 •  Imam prijatelje.
 • Vztrajam pri delu.
 • Razvijam svoje sposobnosti in interese.
 • Znam organizirati svoj čas.
 • Verjamem vase.
 •  Imam pravico delati napake.
 • V meni je pogum.
 • Sodelujem z drugimi in jih sprejemam.
 • Na stvari (dogodke in situacije) znam pogledati s pozitivne strani.
 • Sprejemam se takšnega kot sem.
 • Pomagam drugim.
 • Znam se vživeti v druge in jih razumeti.
 •  Znam reči ne, kadar kdo od mene zahteva kaj slabega.
 • Pozitivno razmišljam o sebi – ne primerjam se z drugimi v svojo škodo.
 • Sprejemam svoje telo, svoj zunanji videz.
 • Vem, kaj si v življenju želim, in se trudim, da bi to dosegel.
 •  Lahko vplivam na veliko stvari v svojem življenju.
 • Z zaupanjem začenjam svoje delo.
 • Ne izogibam se problemom – poskušam jih reševati.
 • Sem odgovoren človek.
 • Imam pravico povedati svoje mnenje.
 • Moje življenje ima smisel.
 • Lahko sem jezen, vendar obvladujem svoje jezno vedenje.
 • Sprejemem drugačnost pri ljudeh.
 • V ljudeh iščem dobre lastnosti.
 • Tudi če nisem zadovoljen s vsemi svojimi lastnostmi, se lahko imam rad.
 • Poskušam razumeti svoja čustva, kadar sem prizadet.
klikni in preveri...* 10 korakov do boljše samopodobe, Tacol Alenka, 2010
    Telo je tvoje, Louise L Hay, 1996

sobota, 03. december 2011

Otrok je ljubezen v vidni obliki

Sposobnost, da deluješ v ljubezni in z njo, da si nenasilen, širokosrčen in da spoštuješ pravice in potrebe drugih, izhaja iz tega, da sta ti bila v otroštvu naklonjena širokosrčna in nežna ljubezen ter spoštovanje.

 Rita Nakashima Brock 

Otroci so vredni najboljšega, ker so otroci, in iz nobenega drugega razloga. Svoje dostojanstvo in svojo vrednost imajo preprosto zato, ker so. Ni jim treba dokazovati, da kot človeška bitja predstavljajo vrednoto, ni jim treba dokazovati, da potrebujejo našo naklonjenost. Naša ljubezen do njih ne more biti pogojna, predmet pogojenosti sta lahko le naša naklonjenost ali nenaklonjenost do njihovih navad. Naša ljubezen do njih mora biti takšna, da se lahko nanjo zanesejo in da jim je vedno na razpolago. Odrasli moramo biti pripravljeni prispevati vse, kar je potrebno, da zagotovimo vsem otrokom v naši skupnosti in drugje vse kar potrebujejo. 

Pomembno je, da se skupnost trudi za čim bolj idelane pogoje za razvoj otrok in staršev, pomembno je da zagotavlja vse kar otrok in starš potrebujeta: primero zdravstveno oskrbo, hrano, obleko in zatočišče, priložnosti za raziskovanje in razvoj ter vzgojo v varnem okolju. Pomembno je da so storitve vzgoje in izobraževanja za vse starše in otroke ugodne in dostopne, da je process izobraževanja in vzgoje kvaliteten. Pomembno je da nevladne organizacije in prostovoljci zagotavljajo dodatno podporo in številne aktivnosti, ki otrokom krajšajo čas na način, ki predstavlja kvalietno preživljanje njihovega prostega časa. 

Pomembno je da institucije ki skrbijo za socialno varstvo in družine opravljajo svojo funkcijo dobro, da so na razpolago ljudem in da jim dajejo pomoč ki jo potrebujejo ne zgolj formalne sistematične in nečloveške obravnave. Potrebno je da odkrivajo probleme, tam kjer so in poskušajo najbolje pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. V tem hitrem materialistično naravnanem svetu drvimo v družbo brezosebnosti in formalnosti, potrebno je vrniti čut za sočloveka in spoštovanje vseh živih bitij. Posebne pozornosti morajo biti deležni brezmočni otroci, ki pristanejo v varnih hišah in domovih – zaslužijo si našo ljubezen in podporo ali vsaj dobro misel, če druga ne moremo storiti. Prav tako se spomnimo na otroke po svetu, ki živijo v slabših pogojih in nimajo podpore, ki so je deležni naši otroci. Tudi ti so del našega življenja na tem planetu in tudi tem moramo pomagati. 

Otroci so naše največje bogastvo, učijo nas brezpogojne ljubezni in nas vodijo skozi življenje.

TOM TELEFON – za otroke, mladostnike in starše 

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije že od leta 1990, ko je bil ustanovljen na pobudo Komisije za otrokove pravice. V obdobju dozorevanja mladi iščejo svoj položaj v družbi, ki od njih zahteva odraslost. Iskanje lastne identitete, pritisk sovrstnikov, pomanjkanje izkušenj in čustvena nedozorelost pa v mladostniku pogosto zbujajo negotovost in napetost ter porajajo nova vprašanja. V takšnih in podobnih primerih nudi Telefon za otroke in mladostnike čustveno oporo ter možnost zaupnega anonimnega pogovora z usposobljenim svetovalcem.

www.e-tom.si

Druge organizacije, ki nudijo pomoč: 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...